Política de cancel·lació i devolució

El client es lliure de desistir d'una compra en els 15 dies posteriors a la mateixa (comptats, en el cas de les vendes online, des de la recepció de la mercaderia) sempre i quan es pugui comprovar que l’article està en bones condicions i conserva tots els embalatges originals.

El retorn es farà físicament a la botiga o a través del sistema de paquetería Punto Pack, assumint el client les despeses d’enviament. En aquest darrer cas, i un cop sol.licitat el retorn, des de Can Net Farners remetrem al client una etiqueta de transport per a que dipositi el paquet en el Punto Pack que li sigui més convenient.

Si un client vol retornar un producte transcorregut aquest termini, haurà de dirigir-se a Can Net Farners per a sol·licitar-ho.

En cas d’error o desperfecte, Can Net Farners assumeix dins dels 15 dies posterior a l’entrega de la mercaderia qualsevol incidència, incloses les despeses d’enviament que es puguin ocasionar. Transcorregut aquest termini, entenem que l’enviament ha estat correcte i l’article està en bon estat.

I en el cas de desperfecte o incidència no deguda a Can Net Farners (per exemple, la falta d’algun component), el client pot dirigir-se a Can Net Farners per a resoldre-la sense cap cost. Però informem els nostres clients que, a vegades, la gestió directa amb l’editorial es més ràpida que la que podem oferir nosaltres.