Condicions generals

1. Condicions Generals

 

La plana web www.cannetfarners.com ha estat el·laborada, creada i dissenyada per a donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda en la mateixa plana, així com a la venda dels productes que comercialitza Can Net Farners. Així mateix pot permetre i possibilitar l’accés a altres planes amb les que Can Net Farners tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

Can Net Farners és el nom comercial de:

Eloi Ginestà Vila

NIF 34741550G

carrer Pare Lluís Rodés, 2

17430 Santa Coloma de Farners

Telèfon 722610717

Correu electrònic cannetfarners@gmail.com

 

2. Preus

 

Els preus publicats a la botiga online són en Euros i són vigents, tret d’error tipogràfic. Tots els preus inclouen l’IVA aplicable. Qualsevol canvi en el tipus d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes.

Aquests preus són, també, els preus de venda dels articles de Can Net Farners en la seva botiga física.

Qualsevol oferta serà vàlida en els termes precisos en què es formuli, reservant-se els gestors del web el dret de modificar tant l’assortit de productes com les condicions en què s’ofereixen.

 

3. Privacitat

 

En compliment de les polítiques de privacitat, Can Net Farners ha adoptat els nivells de seguretat requerits per a protegir les dades personals, alhora que es compromet a no recabar informació no necessària per al servei que presta i a eliminar les dades quan finalitzi la relació comercial i no existeixin obligacions legals al respecte. En cap cas, Can Net Farners facilitarà les dades dels seus clients a tercers, llevat de les obligacions legals al respecte.

El client es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades i es compromet a notificar qualsevol modificació o actualització de les mateixes en el termini més breu possible.En el cas que se’ns faciliti informació de tercers, s’haurà hagut d’informar a aquests tercers i haver-ne obtingut la seva autorització.

En qualsevol moment el client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les seves dades personals dirigint una comunicació per correu ordinari o per correu electrònic a les direccions que figuren a l’apartar 1 d’aquestes condicions.

 

4. Transport de la mercaderia o recollida a la botiga

 

En formular una compra, el client pot escollir entre sol·licitar l’enviament de la mercaderia o bé recollir-la a la botiga física.

L’enviament de la mercaderia es tramitarà durant les 24 hores següents de confirmar el pagament i es farà a través dels sistemes que s’estableixin a tal efecte i que estaran disponibles a la pàgina web.

El sistema d’enviament escollit determinarà les tarifes concretes i els terminis d’entrega oportuns. Tota aquesta informació estarà disponible en el moment de tramitar la compra.

Així mateix, el client serà informat de totes les dades necessàries per a consultar l’estat del seu enviament a la pàgina de Can Net Farners o bé a la pàgina del transportista

 

5. Formes de pagament

 

Can Net Farners establirà les formes de pagament que consideri adequades. Actualment es pot pagar amb targeta bancària i en efectiu.

 

6. Reserva

 

Les compres realitzades a la botiga online i que es vulguin recollir i pagar a la botiga física seran considerades com una reserva de producte i seran actives durant 10 dies. Transcorregut aquest temps, la reserva serà anul·lada tret que se’ns hagi indicat el contrari.

 

7. Política de cancel·lació i devolució

 

El client es lliure de desistir d'una compra en els 15 dies posteriors a la mateixa (comptats, en el cas de les vendes online, des de la recepció de la mercaderia) sempre i quan es pugui comprovar que l’article està en bones condicions i conserva tots els embalatges originals. El retorn es farà físicament a la botiga o a través del sistema d’enviament establert a tal efecte, assumint el client les despeses d’enviament.

Si un client vol retornar un producte transcorregut aquest termini, haurà de dirigir-se a Can Net Farners per a sol·licitar-ho.

En cas d’error o desperfecte, Can Net Farners assumeix dins dels 15 dies posterior a l’entrega de la mercaderia qualsevol incidència, incloses les despeses d’enviament que es puguin ocasionar. Transcorregut aquest termini, entenem que l’enviament ha estat correcte i l’article està en bon estat.

I en el cas de desperfecte o incidència no deguda a Can Net Farners (per exemple, la falta d’algun component), el client pot dirigir-se a Can Net Farners per a resoldre-la sense cap cost. Però informem els nostres clients que, a vegades, la gestió directa amb l’editorial es més ràpida que la que podem oferir nosaltres.